El futur del territori

Apostem pel canvi, la millora i la implementació de nous sistemes de generació d'energia on els combustibles fòssils no hi són presents.

Què fem?

Redacció de projectes d'activitats d'acord amb la legislació vigent

Justifiquem que tant l’establiment, com les instal·lacions, com el desenvolupament de l’activitat s’ajusten a la normativa vigent.

Redacció d’avantprojectes d’instal·lacions

Incloem memòria, plànols i amidaments per tal de definir una solució a una proposta plantejada, però sense la necessitat d’arribar al dimensionat, les condicions i l’avaluació econòmica en detall que es desenvoluparan en els projectes executius.

Redacció de projectes executius d’instal·lacions

Definim de manera exhaustiva (memòria, plànols i amidaments) com s’han d’executar les instal·lacions amb la finalitat de garantir la correcta funcionalitat i compliment de la normativa vigent.

 Direcció facultativa i executiva d’instal·lacions

Dirigim, organitzem, supervisem i impulsem l’execució material de les obres, aportant el nostre coneixement i experiència. Resolem els problemes i imprevistos que puguin sorgir. Vetllem pel compliment de terminis i pressupost, així com el nivell de qualitat.

Plans de manteniment integrals

L'apliquem a edificis, instal·lacions i urbanitzacions i incloem tant els elements constructius com les instal·lacions. Aquest pla es pot aplicar en la fase de disseny, construcció o funcionament.

Pla de millora de l’eficiència energètica

L'objecte del pla de millora de l'eficiència energètica és obtenir estalvis energètics, econòmics i mediambientals. Optimitzem els contractes energètics existents, executem actuacions en instal·lacions incloent un monitoratge i en elements constructius millorant els manteniments.

Projectes realitzats

Els nostres serveis

Enginyeria i Arquitectura

L'enginyeria GESA té per objectiu donar un servei integrat de disseny i assistència en urbanisme, obra i edificació a l'administració pública.

Eficiència Energètica

A GESA redactem els nostres projectes aplicant solucions respectuoses amb el medi ambient i tenint en compte el cicle de vida de les obres.

Més serveis

GESA pot assolir els reptes més singulars requerits pels clients amb tota la garantia necessària de qualitat, terminis i costos. Coneix tot el que podem oferir-te servei a servei.

Perquè nosaltres?


Qualitat

Treballem amb eficàcia, solvència tècnica i responsabilitat procurant oferir el millor servei, per aconseguir projectes executius de la màxima qualitat i garanties.


Experiència

Comptem amb més de 25 anys d'experiència en el sector i més de 2.000 projectes d'obres i instal·lacions realitzats per a l'administració pública en l'àrea de l'enginyeria i l'arquitectura.


Innovació

Des dels inicis de l'empresa, el nostre compromís ha destacat per dissenyar i implementar solucions innovadores, que han aportat un valor diferencial als nostres clients. Oferim disseny i metodologia BIM en tots els processos. També som experts en la implantació de solucions GIS.


Integritat

Som un despatx professional especialitzat en la realització de projectes i la direcció d'obres: assessorem, dissenyem, projectem, gestionem, legalitzem, tramitem. Sabem la importància que tenen els nostres projectes pels nostres clients, així que tractem amb la màxima responsabilitat i rigor la confiança que ens dipositen.


Valors

Som coneixedors de la importància que té un projecte d'enginyeria ben dissenyat i executat tant en l'àmbit econòmic com de funcionalitat. És per això que cada una de les nostres actuacions i assessoraments formen part d'un servei amb qualitat integral cap a les necessitats del client i de la societat en general.


Sostenibilitat

La nostra filosofia és redactar projectes altament funcionals, ambientalment sostenibles i eficients, sempre tenint en compte les necessitats del client pel que fa a requisits, terminis, pressupost, expectatives, etc.

El nostre equip

Som un equip pluridisciplinari format per tècnics amb una alta experiència en la redacció de projectes per a l’Administració Pública i enfocats a oferir serveis integrals de consultoria tècnica per al sector públic

Contacta'ns

Informació de contacte

 938 465 320

   600 496 670

info@gesa.cat